loaderBlue

0%

loaderWhite

0%

Մենք օգտագործում ենք cookie ֆայլերը ձեզ առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար:

Եթե դուք շարունակեք օգտվել այս կայքից, մենք կհամարենք, որ դուք գոհ եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությունից: Գաղտնիության քաղաքականություն

Ընդունել
Thank you for your submission, we will contact you shortly

2021 khachaturian international conducting competition

1 - Personal Details

PERSONAL DETAILS

BIRTH DETAILS

COUNTRY YOU REPRESENT

2 - Contact Details

CONTACT DETAILS

POST ADDRESS

3 - Music Studies

MUSIC STUDIES

-
ADD

4 - Conducted Orchestras

CONDUCTED ORCHESTRAS

5 - International competitions

INTERNATIONAL COMPETITIONS

6 - Primary Audition

PRIMARY AUDITION

7 - First Round Composition

FIRST ROUND COMPOSITION

8 - Documents

DOCUMENTS

add ADD BIOGRAPHY
add ADD ARTICLE

9 - Payment

Payment

A participation fee of €200 is set for the participation in the Competition. The participation fee is not subject to reimbursement. For Online Payment participants should, clearly indicating their names and the phrase “Fee for participation in the 2021 Khachaturian international competition” in the Purpose of Payment field*.
*Please note, that in case the competition is cancelled caused by any force majeure circumstance, a non-refundable fee up to €25 may be incurred.

10 - Accept & submit

ACCEPT & SUBMIT